«

Пошук

© 2014 Akzo Nobel Hilden GmbH


Видавець:
Akzo Nobel Hilden GmbH                 
Sikkens Wood Coatings     
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden                          
Deutschland/Німеччина
 
Тел.:  +49 (0)2103 77 - 800 
Факс: +49 (0)2103 77 - 242 
Ел. пошта: sikkens-holzbau-info(at)akzonobel.com

 

Директори: Thierry Paulhan, Dr. Volker Puchta
Юридична адреса компанії: м. Кельн, дільничний суд Кельн, торговий реєстр HRB 31520
№ платника ПДВ: DE 811 171 420 / податковий №: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: 07496_211013 and AN_200783_080714

Юридичні вказівки
Під час користування нашим сайтом просимо брати до уваги наступні юридичні вказівки:


© Авторські права Akzo Nobel Hilden GmbH, м. Кельн, 2014 р.

Зміст цих інтернет-презентацій компанії Akzo Nobel GmbH та її дочірніх підприємств (Akzo Nobel) захищений законодавством про авторські права. Всі права збережені. Використання текстів та ілюстрацій, в тому числі, у формі витягів, без письмового погодження Akzo Nobel становить порушення норм авторського права, і тому є протизаконним. Це стосується, зокрема, також будь-яких прав використання, включаючи розмноження, переклад та використання у електронних системах.

Умови користування

Напрямок призначення

Експлуатація та підтримка цього сайта здійснюється компанією Akzo Nobel GmbH та усіма іншими підприємствами, підприємств, що входять до складу концерну AkzoNobel (далі разом: „AkzoNobel“ або „ми“). Для Вашого доступу до цього сайту та користування цим сайтом встановлені нижченаведені умови користування. Отримуючи доступ до цього сайту та здійснюючи користування ним, Ви без жодних обмежень та попередніх умов погоджуєтесь на ці Умови користування. У разі оформлення Вами замовлень через цей сайт можуть діяти також інші умови.

Захист інтелектуальної власності та авторські права, права на використання торгової марки, ліцензії

Використання

Матеріали та роботи AkzoNobel, які наведені на цих сайтах, підлягають законодавству Німеччини. Усі матеріали третіх осіб (третьою особою вважається будь-яка особа, яка не належить до концерну AkzoNobel) позначені як такі. Розмноження, переробка, розповсюдження та будь-яке використання, яке виходить за межі законодавства Німеччини, зокрема, авторського права, потребують письмового дозволу компанії AkzoNobel. Копіювання цих сайті дозволяється лише з приватною метою, однак, не дозволяється для комерційних цілей. Зміст цих сайтів у Вашій особистій копії не може бути змінений у будь-який спосіб; усі посилання на авторські права, торгові марки та інші права комерційної власності повинні лишатися без змін.

Захист інтелектуальної власності та авторські права, права на використання торгової марки, ліцензії

Якщо не зазначено інше, усі права на захист інтелектуальної власності та авторські права стосовно змісту цього сайта, зокрема. права на тексти, ілюстрації, графічні зображення, аудіо- та відеоматеріали, код HTML та клавіші (далі – „Зміст“) становлять власність компанії AkzoNobel та (або) підприємств, що входять до складу концерну. Ці права поширюються також на усі авторські права, товарні знаки та торгові марки компанії AkzoNobel та (або) підприємств, що входять до складу концерну, але не обмежуються ними.

Використання текстів та ілюстрацій, в тому числі, у формі витягів, без письмового погодження Akzo Nobel становить порушення норм авторського права, і тому є протизаконним. Це стосується, зокрема, також будь-яких прав використання, включаючи розмноження, переклад та використання у електронних системах.

Назви та логотипи, позначені ®, є торговими марками AkzoNobel. Інші назви та логотипи можуть також бути торговими марками AkzoNobel. Компанією AkzoNobel придбано ліцензію у галузі будівельних фарбувальних матеріалів у вибраних країнах Європи.

Ліцензія


Із змісту цього сайту не випливає – ні в неявній формі, ні іншим чином – обіцянка передачі або передача ліцензій або прав на авторські права, патенти, товарні знаки та інші об'єкти комерційної власності AkzoNobel або будь-якої третьої сторони.

Зміст та відповідальність

Зміст цього сайту є безкоштовним та наведений виключно для інформаційних потреб, тому не є підставою для жодних комерційних стосунків між Вами та компанією AkzoNobel.

AkzoNobel як підприємство з надання послуг згідно з § 2 Закону ФРН про електронні засоби масової інформації (TMG) несе відповідальність за власні матеріали, надані для користування.

Хоча AkzoNobel дбає про актуальність, повноту та правильність змісту своїх сайтів, AkzoNobel не приймає на себе жодної гарантії щодо них. Зміст може бути оновлено, розширено, скорочено або змінено у інший спосіб без попереднього повідомлення. AkzoNobel не несе відповідальності за шкоду, яка виникла для третіх осіб у зв'язку з використанням цих матеріалів. Якщо виникають сумніви, просимо додатково звернутися за юридично зобов'язуючою інформацією безпосередньо до AkzoNobel

Обов'язковий контроль переданої або збереженої сторонньої інформації не передбачений (§ 7 абз. 2 Закону про електронні засоби масової інформації (TMG)). Якщо компанії AkzoNobel стане відомо, що її власні або сторонні матеріали порушують вимоги законодавства або права третіх осіб, відповідні матеріали негайно вилучаються.

Фінансові дані

На цьому сайті можуть міститись фінансові дані. Ці фінансові дані, до яких належать не лише курси акцій, призначені лише для потреб загальної інформації. AkzoNobel не несе жодної відповідальності за збитки, які можуть виникнути внаслідок того, що ці фінансові дані не постійно перебувають на актуальному рівні. Оприлюднення фінансових даних на цьому сайті, зокрема, річних звітів та балансів, не є офіційною публікацією та здійснюється без жодних зобов'язань.

Цей сайт та його зміст не становлять вимоги або рекомендації щодо будь-якого виду інвестицій у цінні папери AkzoNobel. Відвідувачі цього сайту повинні приймати рішення щодо вкладень або торгівлі цінними паперами AkzoNobel не на цьому сайті. Тенденції та результати у майбутньому можуть суттєво відрізнятися від графіків, припущень та очікувань, які представлені на цьому сайті.

Відповідальність за інформацію та посилання третіх осіб

Інформація, яка походить від третьої особи, становить собою вираз особистої думки цієї третьої особи. За інформацію такого виду AkzoNobel не несе жодної відповідальності та не приймає на себе жодної гарантії.

Посилання, які містяться на цих сайтах, є зовнішніми посиланнями третіх сторін. AkzoNobel не має жодного впливу на зміст сайтів, зв'язаних цими посиланнями. Відповідальність за правильність матеріалів завжди несе відповідний провайдер або експлуатуюче підприємство, тому AkzoNobel не приймає на себе жодної гарантії за ці матеріали. Якщо AkzoNobel стане відомо про правопорушення, відповідне посилання буде негайно вилучено. Наявність посилань не є свідченням співробітництвам між цією третьою стороною та AkzoNobel, а також не є рекомендацією з боку AkzoNobel на користь цієї третьої сторони, її сайту або її продуктів.

Конфіденційність та надходження ініціативних ідей

Ви самі несете відповідальність за дотримання правових норм країни, з якої Ви отримали доступ до цього сайта. Якщо цими положеннями спеціально не передбачено інше, будь-яка інформація, передана Вами через цей сайт, вважається не конфіденційною та не підлягає захисту законодавством про захист інтелектуальної власності. Ви гарантуєте, що маєте право передавати цю інформацію, отже, Ви не передаватимете жодної інформації, щодо якої Ви не маєте права на передачу згідно з чинним законодавством. Виходячи з відкритої природи інтернету, радимо Вам ні в якому разі не вводити інформацію, яку Ви вважаєте конфіденційною.

Для захисту Ваших власних інтересів та інтересів наших клієнтів ми зобов'язані дуже обережно ставитися до теми надходження ініціативних ідей . AkzoNobel не приймає жодних ідей, надісланих в ініціативному порядку, поза межами встановлених ділових стосунків. При цьому особливо важливим є те, що AkzoNobel не може забезпечити та не забезпечуватиме конфіденційного поводження щодо таких матеріалів, які надіслані без недвозначного встановлення ділових стосунків. Просимо не вдаватися до ініціативного надсилання ідей на адресу AkzoNobel через цей сайт. Існує загроза, що у разі ініціативного, і тому незахищеного надсилання, ідея стане загальновідомою, внаслідок чого компанія AkzoNobel набула б прав щодо розвитку такої ідеї, її застосування, копіювання та (або) використання для комерційних потреб без жодних зобов'язань щодо виплати Вам відшкодувань та звітування у будь-якій формі.

Часткова втрата чинності

Якщо ці Умови користування частково втратили або мають втратити чинність, це не впливає на чинність інших положень стосовно відносин між сторонами. Замість частини, яка втратила чинність, компанія AkzoNobel вводить положення, яке матиме юридичну силу та за своєю правовою дією найближче підходить до мети тієї частини, яка втратила чинність, з урахуванням змісту та значення цих Умов користування.

Застосовуване право та судова юрисдикція

Ці Умови користування регулюються виключно німецьким правом. Усі розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з цими Умовами використання, зокрема, розбіжності щодо їх існування та чинності, вирішуються вповноваженими німецькими судами.